Tag Archives: kornblomst

Redd Biene, redd fremtiden

“En bie som lager honning er flott, men en bie som lager andre bier som lager honning er ekstraordinær.”
Matshona Dhliwayo

Vi må begynne å ta vare på naturen rundt oss, vi bør snart forstå at vi er avhengig av våre insekter og småkryp for å kunne fortsette å leve et rikt og sunt liv framover.

Nå nærmer det seg vår, og i år bør vi alle plante noen av de vekstene du ser i bilde over. Om hver og en av oss, tar litt ansvar hver, kan vi redde vårt levegrunnlag. Blomster, grønnsaker, urter og frukt blir borte om vi ikke tar litt ansvar for de som lever med oss her på jorden.

Hvorfor er det viktig med bier?

Biene er pollinatorer. 
Det vil si at de overfører pollen mellom blomstene på en eller flere planter, slik at plantene befruktes og nye frø kan dannes. Opptil 30 prosent av all maten vi spiser, kommer fra planter som er pollinert av bier.

Det finnes totalt sju biefamilier på jorda.
Blomsterbiene (Melittidae), gravebiene (Andrenidae), markbiene (Halictidae), korttungebiene (Colletidae), stenotritidae, langtungebiene (Apidae) og buksamlerbiene (Megachilidae).
Den eldste biefamilien er blomsterbierne.

Norge har et rikt mangfold av bier. De seks biefamiliene som finnes her, deles videre inn i hele 208 biearter. 35 av disse er humler, 172 arter er andre grupper villbier, mens den siste er den velkjente honningbia.
(ref: wwf)

I følge artsdatabanken, står én tredjedel av de norske bieartene på Norsk rødliste for truede arter.
En rekke arter har ikke blitt sett på mange år og har trolig allerede dødd ut, la oss sammen hjelpe de artene som er igjen.

Vi kan sammen snu disse tallene ved å skape små matfat for disse artene rundt oss, og det gjør vi ganske enkelt bare ved å tenke på hvilke blomster vi setter ut eller planter om sommeren.
Og om du ikke er livstruende allergisk mot bier, la den leve.
Ikke overfør egen frykt til barna dine.
Lær barna om biene og deres rolle her på jorden, kanskje din frykt også endrer seg da.

Beste plantene for biene

Så hva kjøper vi denne våren og sommeren til hagen.
Her er noen tips, du kan også lese flere innlegg i bloggen under hagen i Horten.

Av busker har du : Laurbærhegg, blåleddved, forskjellige bærbusker, rosebusker, frukttrær, pil og seljetrær .
Av stauder kan du plante f. eks purpursolhatt, kattehale, timian, tistler, sedum, ridderspore og bergknapp er noen.

På bildene over ser du, solsikker, lavendel, valme, epleblomst m.fl.

Hva slags blomster liker biene?

Her er et knippe av andre blomster biene foretrekker:

  • Ringblomst.
  • Blomkarse.
  • Agurkurt.
  • Kornblomst.
  • Solsikke.
  • Busknellik.
  • Lavendel.
  • Honningurt.

Så hva kan du gjøre allerede i år?

Fyll hagen og verandakassene med blomster og planter som biene og humlene liker.
Slik er du med på å redde våre pollinerende venner, de er nemlig svært viktig for vår matproduksjon.