16 Desember – Hennysway Julekalender

“Det er ikke hvor mye vi gir, men hvor mye kjærlighet vi legger i å gi.”

O jul med din glede
Hvem begynte med julegaver?

I Norge var det tradisjon for at jarler, høvdinger og andre som ledet mange, ga gaver rundt nyttår. Denne tradisjonen holdt seg lenge i Norge, og det å gi ut julegaver ble ikke vanlig før på 1800-tallet.

Det å pakke inn gavene ble heller ikke vanlig før på 1900-tallet, og det at ikke bare arbeidsfolket skulle få gaver, kom mot slutten av 1800-tallet. Med inspirasjon fra Sinter Klaas, som ga gaver til barn i Nederland, de tyske tradisjonene med sang, tre og moro for barn og gaver til de som trengte det ble til dagens gavebonanza.

16 Desember – Hennysway deler

Jeg er så glad hver julekveld for da ble Jesus født?

Hva vet vi egentlig om juleevangeliet og jesus sin bursdag, for meg er det en vakker historie, en historie fra min barndomsjul.
Men for meg har det også kun vært en historie, jeg har aldri trodd at historien er sann.
Jeg vet at det sikkert er mange av dere som mener det helt motsatte, ja flere milliarder til og med, og jeg har respekt for det.
Men som med alt annet jeg skriver om kan jeg ikke se bort ifra at det er mye som ikke stemmer med at Jesus ble født på julaften i Bethlehem.
Jeg er heller ikke den eneste som tviler på det, så her har jeg sett litt på hva forskere og andre har skrevet om dette tidligere, egentlig bare for å selv bli litt klokere.

Jesus blir født 24 Desember ?

En av de største etablerte sannhetene er at Jesus ble født på kvelden den 24. desember, eller natten til 25. desember. Bibelen sier lite om selve datoen. Det eneste evangeliene sier at det skjedde under kong Herodes (senest i år 4 f.Kr) hos Matteus, eller da Quirinus holdt folketelling (år 7) hos Lukas.

Samtidig står det hos Lukas at hyrdene var utendørs, og holdt nattevakt over hjordene sine. Basert på denne beskrivelsen argumenteres det for at fødselen skjedde om vinteren, hvor været kan være for kaldt til at det er sannsynlig at gjeterne var utendørs.

Spørsmålet er også stilt om hvilken Betlehem som Jesus ble født i. Om bakgrunnen var en folketelling ville Josef reist til sin familie, og siden hele livet til Jesus ellers foregikk nord i Israel rundt Nasaret har forskere hevdet at det er et annet Betlehem enn det som har vært hevdet å være riktig som faktisk er det korrekte.

Uansett kan været bli ned mot 5-6 grader på natten med en god del nedbør.

 alle tilfeller blir det spekulasjoner, men det vi vet er at julaften og 1. juledag ble først feiret på 300-tallet i Romerriket. Den romerske keiseren Domitian flyttet midtvinterfesten (Saturnalia) sin slutt til den 25. desember.

Da Konstantine innførte kristendommen i riket ble ikke denne festen avsluttet, men gradvis gjort mer kristen. Den første skrevne kilden vi har på at 1. juledag ble feiret som fødselsdagen til Jesus er fra år 354.

Det bør likevel påpekes at den ortodokse kirken, den som da hadde sitt hovedsete i Konstantinopel (Istanbul) satte datoen til 6. januar. Fram til denne fastsettelsen, og i lang tid i etterkant, var likevel påsken kirkens største høytid.

Samtidig er det mulig at 1. juledag var et kinderegg av diplomati. Keiseren Aurelianus (270-275) fulgte kulten Mithras (sol invictia), som kom fra Syria, hvor man feiret dies solis invicti – solens bursdag den 25. desember.

Da Konstantin (306-337) senere tok over som keiser hadde han vokst opp med og i denne kulten, og med kombinasjonen av den gamle jødiske tradisjonen med at profeter har datoer i sammenheng med fødsler, død og graviditet sies det at 25. mars var da Jesus ble unnfanget og døde – og da at 25. desember var hans fødsel.

Jeg forsøker å lete videre…

De fleste moderne juletradisjonene er knyttet til hedensk feiring av vintersolverv.
Da kristendommen ble den offisielle religionen i Roma, fastsatte Konstantin Den Store og kristelige kirkefedre at feiring av Jesu Kristi fødsel skulle falle på samme dag de feiret vintersolverv, 25. desember.

Det var etter et kirkemøtet i Nikea i år 325, ble 25. desember fastsatt som Jesu fødselsdag, og feiringen av denne dagen begynte med pavens tilskyndelse i Roma en gang mellom år 350 og 360.
Så det at vi feirer hans fødsel den 24 Desember

Så for meg passer egentlig den hedenske feiringen av vintersolverv bedre, det er den som har røtter her i Norden, og det er den julen jeg feirer hvert med nye innslag av nisser og juleevangeliet som jeg elsker.

Blant forskerne er det verken enighet om fødselsdato eller fødselsår og det står heller ikke noe om dette i biblen.

Den første datoen som er nevnt fant forskerne i en tekst skrevet av en biskop mer enn 200 år etter at Jesus levde. Og der står det han ble født 28. mars.

Nikea

Hva annet har forskere funnet ut via andre skrifter ?

Det står ikke skrevet noe sted Jesus ble født i september, men det står andre ting som tyder på at Jesus ble født på høsten.

En av tingene er at det står i Bibelen at gjetere passet på dyrene sine utendørs om natten da Jesus ble født. Det gjorde de ikke i kulda i desember, men fra mars til september.

En annen ting er at keiser Augustus sendte ut beskjed om at folk skulle registrere seg hos myndighetene. Det måtte de gjøre i de større byene. Det var derfor Maria og Josef var på reise da fødselen satte inn, ifølge Det nye testamentet.
Historikere mener at en keiser ikke ville be folk om å legge ut på en reise midt på vinteren.

Og så er det Betlehem-stjerna, den som skinte så sterk.

Det må ha vært 17. juni i år 2, mener astronomer. De har regnet seg fram til at da sto planetene Venus og Jupiter slik at det ville lage et sterkt lys på himmelen. .

Men uansett om det var mars, juni eller september, hvorfor feirer vi jul i desember?
Svaret på det er ganske enkelt, de kristne ville kvitte seg med de gamle gudene og da var det lurt å legge en ny feiring til samme dagen.

Også i Norge har de feiret at sola snudde og at det skulle bli lysere dager. Da kristendommen kom hit til landet, fortsatte de feiringen, men nå med en ny grunn: at Jesus ble født.

Nok om bursdagen til Jesus, feir jula akkurat slik du ønsker, for alt dette er menneskeskapte historier som ingen vet om er sannhet eller oppspinn, ikke da og ikke nå. 😍

Romere og vikinger valgte desember

Når julen likevel feires i slutten av desember, skyldes det trolig at romerne, før de ble kristne, feiret midtvintersfest 25. desember.

På mange måter minnet romernes fest om høytiden vikingene feiret i slutten av desember. Navnet «jul» minner til forveksling om den hedenske norrøne festen «jól», som var en fest for vintersolverv. Her feiret skandinavene at lyset vendte tilbake.

I dag er Norden og England de eneste områdene der det gamle hedenske begrepet for solvervsfesten er bevart. Over store deler av verden er i dag den 25. desember den sentrale datoen i den kristne julefeiringen. I Norge oppfattes imidlertid julaften (kvelden 24.desember) som høydepunktet for julefeiringen.

Kristi fødselsfest, julen, varer de fleste steder til 6. januar (trettende dag jul). I Norge, Sverige og Finland har jul tradisjonelt vært regnet til 13. januar (20. dag jul).

I norrøn tid var jul feiringen av midtvinterdagen 12. januar, 21 dager etter vintersolverv.
Det er ikke funnet noen etymologisk forklaring på hva ordet betyr, men den eldste formen av ordet er ylir som er et flertallsord, eller dualisform i norrønt.
Julemånedene antas å ha strakt seg fra omkring 14. november til cirka 13. januar. Guden Odin hadde tilnavnet Jólnir, og mye tyder på at han var midtpunktet for festlighetene rundt midtvintersfestene.
Vi kjenner til blotingen og ofringene til guddommene, og i Norge spesielt til Odin, Tor og Frøy. I Sverige var guden Ull den dominerende. Sigvat skald beskriver sin ferd til Finnskogene og Eidskogtraktene i kvadet Austrfararvisur. Her var det diseblot, det vil si ofringer til fruktbarhetsgudinner. På dette tidspunktet i norrøn tid gikk man etter måneåret, og ordet måne betyr egentlig måler av tid.

I storparten av Europa har feiringen fått et kristent navn: På engelsk brukes navnet Christmas eller «kristmesse», tysk Weihnachten eller «vienatt», men i Skandinavia har høytiden fått beholde sitt gamle germanske navn jul.
Engelsk har bevart Yuletide som en arkaisk form.

Midtvinterfesten – Vintersolverv

I mange kulturer har vintersolvervet hatt en religiøs eller mytisk betydning. At det går mot lysere tider har blitt feiret med religiøse seremonier, dans og andre festiviteter.
Slike aktiviteter fant trolig sted i bronsealderen i Stonehenge i England, der en siktelinje i en ring av høye steiner pekte mot soloppgangen midtsommers og solnedgangen midt på vinteren.
Da denne aksen ble etablert omkring 2600 før vår tidsregning, vil den på grunn av endringer i jordaksen ikke være den samme i dag.

I førkristen tid ble det i Norden holdt en stor blotfest ved midtvinter (12. januar), som lå midt mellomvintermål og sommermål.

Så for å avrunde temaet om Jesu fødsel, bursdag og andre religiøse og hedenske sermonier på samme dag eller i samme måned, ønsker jeg bare å si Jul skal være glede og kjærlighet først og fremst.
La Julen handle om de som er rundt deg, de som trenger deg, og deg og dine, det er til syvende og sist det alt handler om. ❤️

Bok tips for deg som virkelig er nyskjerrig.
Jesus fra Nasaret

Guds sønn eller mislykket profet?
av Per Bjarne Ravnå

Ifølge verdens største religion er Jesus fra Nasaret både et menneske som har levd her i vår verden, og et guddommelig vesen som eksisterer til evig tid. Påstanden om at han har levd, kan undersøkes historiefaglig på samme måte som andre påstander om vanlige mennesker – men hva med påstanden om at han er guddommelig? Kan historiefaglige undersøkelser bevise eller motbevise at Jesus gikk på vannet, helbredet syke – og sto opp fra de døde for så å bli tatt opp til himmelen? «Ja, så absolutt!» sier noen forskere. Andre svarer like bombastisk «Nei!»
I løpet av de siste tjuefem årene har forskningsfeltet «Den historiske Jesus» eksplodert i et mylder av forsøk på å komme fram til vitenskapelig baserte oppfatninger om hvem og hva Jesus egentlig var. Kildematerialet blir presset til det ytterste, og grensene mellom fag og forkynnelse blir utfordret i alle retninger. I denne boken tar historiker Per Bjarne Ravnå utgangspunkt i sentrale deler av denne forskningslitteraturen, og undersøker hvor tett på spørsmålet om Jesus guddommelighet det er mulig å komme før man går over fra faglig basert viten til religiøs tro. Boken er en levende og interessant innføring for allmenne lesere i et komplekst og ofte kontroversielt tema.

Dagens oppskrift – Mine Medisterkaker

Dette er min oppskrift, den er blandet sammen av 2 andre oppskrifter. Oppskriften til mamma og oppskriften til min tidligere kjærestes far, Per.

Dette mener jeg er verdens beste medisterkaker 😂

Jeg bruker kun medisterdeig, oppskriften jeg legger ved er for 1 kilo.

3 ts salt gnis inn i deigen først.
1/2 ts allehånde
1/2 ts muskatt
1 ts Ingefær
5 ss potetmel
1 ts pepper

Smak til med krydder, jeg bruker ofte mer enn oppskriften.
Tilsett 2,5 – 3 dl melk til slutt (husk samme temperatur på melk og medisterdeig).
Helt brunt smør før stekingen begynner, senk deretter temperaturen til halvparten under stekingen.
Kakene bør ikke gjennomstekes helt for de skal varmes opp igjen i ribbefettet på Julaften.

Jule mimring – bilder fra tidligere juler og 2023

By tur i varmegrader

Snømann lagd av mamma/mimmi og pepperkakehus laget av Naomi, Matteus og Benjamin.

Jul hos Lille liam, Juletreet i stua, Noah og meg og den minste gutten Henrik 😂🥰

Vi åpner dagens luke i kalenderen – 16 Desember

Hva skjedde den 16 desember gjennom tidene?
1770 – Ludwig van Beethoven ble født i Bonn i Tyskland
1773 – «The Boston Tea Party» som var opptak til den amerikanske frigjøringskrigen, finner sted
1899 – AC Milan ble stiftet
1910 – Henri Coanda foretar en kort flytur med et fly drevet av en jetmotor
1922 – Polens president Gabriel Narutowicz blir drept
1944 – Ardenneroffensiven: Tyskland setter inn en voldsom motoffensiv mot de allierte i Ardennene
1947 – Den første transistoren lages av trioen William Bradford Shockley, John Bardeen og Walter Brattain på Bell-laboratoriet
1969 – Storbritannia avskaffer dødsstraff
1971 – Bangladesh erklærer seg uavhengig fra Pakistan
1990 – Jean-Bertrand Aristide blir valgt til president på Haiti
1991 – Kasakhstan blir uavhengig fra Sovjetunionen
1998 – Operation Desert Fox – Storbritannia og USA begynner å bombe Irak, grunnet Iraks utvisning av FNs våpeninspektører
2000 – NASA avslører på det er hav under Jupiters måne Ganymedes’ isdekkede overflate
2015 – Star Wars: The Force Awakens har premiere i Norge

Juleeventyr og julesang fra barna

I dag vil jeg dele et eventyr lest av Henki Kolstad, eventyret heter:
Bygda som glømte at det var Jul

 julefortelling fra universet til Alf Prøysen
Legger også ved en sang sunget av Naomi og Benjamin

Jeg så mamma kysse nissen


Leave a Reply